Защита на личните данни

 

Декларация за поверителност

 
АВИТИ ЕООД е Администратор на личнни данни съгласно Удостоверение № 419100 от 22.04.2016 г. издадено от Комисията за защита на личните данни.
 
Считано от 25.05.2018 г. Комисията за защита на личните данни преустановява своята дейност по поддържането на публични регистри за вписване, освобождаване или отказване на регистрация на администратори на лични данни.
 
АВИТИ ЕООД заявява, че събираните лични данни във връзка с осъщедствяване на дейността си се пазят в строга конфиденциалност и не се използват извън целите за които се събират и не се предоставят на трети лица без изричното съгласие на титулярите им, освен в предвидените от закона случаи.
 
При извършване на дейността си АВИТИ ЕООД събира информация във връзка с изготвяне на оферти за покупко-продажба на имоти както следва:
  • При покупка – име, телефон, е’mail, ориентировъчна цена и описание на имота;
  • При продажба – име, телефон, е’mail, цена и описание на имота;
  • При кандидатстване за работа – име, телефон, е’mail,  биографични данни.
 
АВИТИ ЕООД не събира чувствителни и специални данни по смисъла на чл. 5 от Закона за защита на личните данни, които:
  • разкриват расов или етнически произход;
  • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
  • се отнасят до здравето, секскуалния живот или човешкия геном
 
Достъпът до получаваната от нас информация е ограничен и има процедури за недопускане на злоупотреби и неправомерно използване.
Събираната информация се използва единствено с цел осъществяване на дейността по извършване на сделки с недвижими имоти и приемането на нови служители.
 
Потребителите на нашите услуги имат право да бъдат информирани за наличните данни за тях, като те по всяко време могат да бъдат коригирани или изтрити по тяхно желание.
Тази Декларация за поверителност може да бъде променяна по необходимост.
Последно обновяване на 22.05.2018 г.
 
АВИТИ ЕООД