Общи разпоредби

този уеб сайт е официалният сайт на АНЕТИ;
моля прочетете внимателно настоящите условията за използване преди да използвате сайта; 
тези условия представляват ДОГОВОР между Вас и АНЕТИ, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу;
ако ползвате съдържанието на този сайт (зареждате интернет страница на АНЕТИ), Вие безусловно се съгласявате и обвързвате с настоящите условия, описани в сайта, както и всички последващи промени в тях, като се задължавате да ги спазвате или да прекратите използването на услугите на АНЕТИ;
условията за ползване на сайта са публикувани на видно място в сайта и са достъпни за всички потребители, използващи информацията му; 
посочените условия за конфиденциалност определят ползването на този сайт; 
ако не сте съгласни с условия на АНЕТИ, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули; 
предоставените условия  и ръководни принципи са създадени единствено с цел да Ви защитим и осигурим безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки сайта; 
 

СъдържаниеАНЕТИ коректен партньор

съдържанието на информационните ресурси, разположени на този сайт: информацията и подреждането на текстове, графики, снимков материал, лога, новини, рубрики, икони, изображения и др са изключително притежание на АНЕТИ, като всички права са запазени и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. 
в случай че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите своевременно. Разположената в сайта информация от правно естество няма характер на правна консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, разположена в този сайт, са изцяло за сметка на предприелите действията лица. 
АНЕТИ допуска отпечатване и съхраняване на едно копие на съдържанието на този сайт върху един компютър, но единствено и само за вътрешна употреба и при условие, че съдържанието не се изменя по никакъв начин и всички бележки за авторски права и собственост на сайта бъдат запазени. Строго се забранява всяко друго копиране, изменение, възпроизвеждане и разпространение на информацията от този сайт, независимо дали е за вътрешни цели или не.
без изричното съгласие на АНЕТИ се забранява копирането, изменянето, качването, свалянето, показването на трети лица с търговска цел или разпространението на код или съдържание от този сайт. Разпространяването на информацията на този сайт под каквато и да е форма, с каквато и да е цел, независимо от вида на медията и/или компютърната среда, както и всяка форма на комерсиално използване, е забранена и ще бъде преследвана с цялата строгост на българското законодателство, без предварително писмено или какъвто и да е било друг вид известие.
възможно е в даден момент информацията на този сайт да бъде неточна, остаряла или необновена: цени, услуги и описания на имоти и дейности. В тази връзка АНЕТИ си запазва правото да редактира страниците на сайта си и да прекратява достъпа до тях по всяко време, както и се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страницата си. 
АНЕТИ може да променя всякаква информация на този сайт включително настоящите условия по всяко време без предупреждение и не се ангажира да уведомява за това потребителите.
 

Връзки към този сайт

този сайт може да съдържа връзки към други сайтове, които не са собственост и не се контролират от АНЕТИ. АНЕТИ не носи отговорност за условията на поверителност на тези сайтове. Винаги, когато посещавате такива сайтове четете условията за поверителност на събираната от тях информация;
без изричното писмено съгласие на АНЕТИ е забранено вмъкването на лого или друг знак на търговска марка като част от връзка към този сайт.
 

Търговска марка

АНЕТИ е нашата търговска марка. 
Ползвайки сайта с търговска марка АНЕТИ Вие давате съгласието си, че:
няма да копирате, отнасяте или приписвате каквато и да е информация на търговска марка АНЕТИ във всякакви публични издания (печатни и електронни) с цел реклама или промотиране, информиране или повлияване на трети страни;
няма да ползвате или възпроизвеждате, която и да е търговска марка на АНЕТИ, или да заявявате каквото и да е становище от страна на или във връзка с АНЕТИ;
няма да изпращате нежелана лична информация или друга конфиденциална информация. Всяка такава информация ще бъде смятана за неконфиденциална.
 

Авторски права

софтуерът, осигуряващ функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена в сайта информация, доколкото не съставляват обществена информация, са обект на авторско право; 
никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на АНЕТИ; 
разрешава се огласяването на съобщенията за пресата, други документи и информация, класифицирани като публични, ако е цитиран източникът.
 

Изявление за защита на личните данни

лични данни се събират чрез тази интернет страница и обработват от АНЕТИ единствено за нуждите на предоставянето на електронни административни услуги, при строго спазване на изискванията на Закона за електронното управление и Закона за защита на личните данни.
можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни. 
в случай, че решите да използвате някои от специализираните ни модули и услуги, необходимо е да предоставите желаните от нас лични данни, за да извършим услугата, която сте заявили, но личните Ви данни продължават да бъдат защитени. 
подчертаваме, че събираме данни, които са необходими за извършване на желаната услуга, като в този процес използваме изключително онези данни, които сме получили директно от Вас. 
приоритетна цел на АНЕТИ е да гарантира на своите потребители разумно ниво на безопасност на личните данни.
 

Конфиденциалност

моля запознайте се с нашата политика за конфиденциалност  и получете повече информация относно използването на лична информация, която ни предоставяте;
АНЕТИ е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни;
АНЕТИ се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация; 
разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред;
с приемането на настоящите условия Вие се съгласявате с обработването и съхранението на личните Ви данни в нашата база данни, предоставени от Вас, с цел извършване на услугите, за които търсите нашето съдействие и помощ.  
 

Отговорност

информацията на сайта на АНЕТИ има общ характер и не претендира обстоятелствата да са конкретни. АНЕТИ използва предоставената информация единствено и само за нуждите на дейността си: извършване на услуги и дейности, доброволно заявени от потребителите и клиентите, свързани със сделки с недвижими имоти и услуги, поддържащи спокойствието, комфорта и сигурността в домове, офиси и сгради;
АНЕТИ не носи отговорност за точността, пълнотата, верността, полезността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси публикувана на свързани сайтове или предлагана от трети лица; 
АНЕТИ не поема отговорност за случайни, непреки или други загуби, които са предизвикани или по някакъв начин свързани с употребата на информацията на този сайт. 
 

Органичаване на отговорността

АНЕТИ и отделни нейни служители не могат да носят отговорност в случай на загуби или други неблагоприятни последици за лица или организации, действали или въздържали се от действие в резултат на информация, поместена в сайта или в e-mail бюлетините; 
услугите на сайта се предоставят на потребителите на АНЕТИ без изрични гаранции или отстъпване на правата върху информацията в тях; 
АНЕТИ и служители/посредниците й не могат да бъдат държани отговорни за каквито и да било щети на трети лица, произлезли от употребата или невъзможността от употреба на материали, дори ако АНЕТИ е била предупредена за възможността от възникването им; 
АНЕТИ и нейните партньори не гарантират точността и пълнотата на информацията, текстовете и графиките, линковете и другите средства, съдържащи се в материалите на сайта; 
АНЕТИ си запазва правото да прави корекции в материалите по всяко време без предварително уведомяване.
 

Изявление за защита на личните данни

подадените от Вас лични данни се събират чрез тази интернет страница, обработват и съхраняват от АНЕТИ единствено с цел да извършим желаните и заявени от Вас услуги, при строго спазване на изискванията на Закона за електронното управление и Закона за защита на личните данни;
можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни; 
в случай, че решите да използвате някои от специализираните ни модули и услуги, необходимо е да предоставите желаните от нас лични данни, за да извършим услугата, която сте заявили, но личните Ви данни продължават да бъдат защитени; 
подчертаваме, че от събираме данни, които са необходими за извършване на желаната услуга, използваме изключително само онези данни,  които сме получили директно от Вас; 
приоритетна цел на АНЕТИ е да гарантира на своите потребители разумно ниво на безопасност на личните данни.
 

Регистрация

имате възможност да получите безплатен и пълен достъп до информационните ресурси на сайта; 
за целта е необходимо да се регистрирате в сайта или да изпратите съобщение/запитване чрез сайта, като се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация: лични данни, състояние и характеристика на имота; 
АНЕТИ си запазва правото да прецени дали да Ви предостави допълнително исканата от Вас информация;
АНЕТИ си запазва правото да прецени дали да съхрани/публикува подадената от вас информация за предлагания от Вас имот в сайта си в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите условия.
АНЕТИ си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.
 

Промени в условията за ползване на сайта

АНЕТИ си запазва правото да променя тези документи по всяко време, без предупреждение и не се ангажира да уведомява за това потребителите; 
в случай, че направим значителни промени, които биха се отразили върху използването на Вашите лични данни, ще направим всички усилия да Ви уведомим за направените промени по електронната Ви поща;
промените в Условията за Ползване са извършвани последно на 02.08.2015 г.